Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Πανελλαδική εφαρμογή

Για την πανελλαδική εφαρμογή του ΚΕΑ, παρακαλούμε ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το αν είστε υπάλληλος Δήμου/ΚΕΠ ή πολίτης που επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μόνος του.

Είσοδος για Πολίτες

Είσοδος για Δήμους, ΚΕΠ

Προσοχή η πλατφόρμα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την 1/2/2017 που ξεκινάει το πρόγραμμα.

Πρώτη φάση (30 Δήμοι)

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία των αιτήσεων που έγιναν κατά την πρώτη φάση του προγράμματος που τελείωσε την 31/12/2016

Είσοδος για τους Πολίτες

Είσοδος για Δήμους, ΚΕΠ