Κατάλογος όλων των σχολείων για "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ"

# Κατηγορία Σχολείο Κωδικός Διεύθυνση
1 Γυμνάσια 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ 2905010 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΚ 84300
2 Γυμνάσια 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 2901010 ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 3, ΤΚ 84100
3 Γυμνάσια 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ 2905015 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΚ 84300
4 Γυμνάσια 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 2901020 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ - ΣΥΡΟΥ, ΤΚ 84100
5 Γυμνάσια 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 2901021 ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ- ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ 3, ΤΚ 84100
6 Γυμνάσια ENIAIO ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 2940090 ΦΙΛΩΤΙ, ΤΚ 84302
7 Γυμνάσια ΓΥΜΝ?ΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΝΑΦΗΣ 2903090 ΑΝΑΦΗ, ΤΚ 84009
8 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΠΑΡΟΥ 2906055 ΜΑΡΜΑΡΑ - ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400
9 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΒΛΟΥ 2908020 ΒΙΒΛΟΣ - ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
10 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 2913015 ΕΜΠΟΡΕΙΟ, ΤΚ 84703
11 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣ 2903010 ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
12 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2906090 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΤΚ 84007
13 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ 2908010 ΧΩΡΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΤΚ 84008
14 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΓΑΥΡΙΟΥ 2914010 ΓΑΥΡΙΟΝ-ΑΝΔΡΟΥ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΚ 84501
15 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ 2905070 ΔΟΝΟΥΣΑ, ΤΚ 84300
16 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2908021 ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΤΚ 84300
17 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΘΗΡΑΣΙΑΣ 2913017 ΜΑΝΩΛΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ, ΤΚ 84702
18 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΙΟΥ- ΒΑΛΕΤΕΙΟ 2911010 ΙΟΣ, ΤΚ 84001
19 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΚΕΑΣ 2912010 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ, ΤΚ 84002
20 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΚΙΜΩΛΟΥ 2904090 ΚΙΜΩΛΟΣ, ΤΚ 84004
21 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΚΟΡΘΙΟΥ 2902020 ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - ΑΝΔΡΟΣ, ΤΚ 84502
22 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 2905090 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, ΤΚ 84300
23 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΚΥΘΝΟΥ 2913010 ΜΕΡΙΧΑΣ ΚΥΘΝΟΣ, ΤΚ 84006
24 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΣΕΡΙΦΟΥ 2915010 ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ, ΤΚ 84005
25 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΣΙΚΙΝΟΥ 2911090 ΚΑΣΤΡΟ ΣΙΚΙΝΟΥ, ΤΚ 84010
26 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 2905080 Σχοινούσα, ΤΚ 84300
27 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 2904080 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΚ 84011
28 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ 2913016 ΜΕΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
29 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΟΥ 2904010 ΠΛΑΚΑ, ΤΚ 84800
30 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 2909010 ΒΡΥΣΗ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΚ 84600
31 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ 2906050 ΝΑΟΥΣΑ - ΠΑΡΟΣ, ΤΚ 84401
32 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ 2906010 ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ, ΤΚ 84400
33 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΜΕ Λ.Τ. 2910010 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΣΙΦΝΟΣ, ΤΚ 84003
34 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΔΟΥ 2905050 ΣΚΑΔΟ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84301
35 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΝΟΥ 2907010 ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 42, ΤΚ 84200
36 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 2905020 ΧΑΛΚΙ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
37 Γυμνάσια ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΥ 2902010 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ 7, ΤΚ 84500
38 Γυμνάσια Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου 2950065 ΛΙΒΑΔΙΑ ΜΑΝΝΑ, ΤΚ 84100
39 Γυμνάσια ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΣΥΡΟΥ 2901035 ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 3, ΤΚ 84100
40 Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΘΗΡΑΣ 2959001 Γυμνάσιο Μεσαριάς - Μεσαριά Θήρας - Ταχ. Θυρίδα: 1333, ΤΚ 84700
41 Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΕΕΕΚ ΝΑΞΟΣ 2941005 ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
42 Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΕΕΕΚ ΣΥΡΟΥ 2941001 ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΤΚ 84100
43 Επαγγελματικά Λύκεια HΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ 2940050 ΛΙΒΑΔΙΑ ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ, ΤΚ 84100
44 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ ΑΜΟΡΓΟΥ 2940058 ΑΜΟΡΓΟΣ, ΤΚ 84008
45 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ ΝΑΞΟΥ 2950090 ΦΙΛΩΤΙ, ΤΚ 84302
46 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. ΑΝΔΡΟΥ 2940110 ΑΝΔΡΟΣ ΧΩΡΑ, ΤΚ 84500
47 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. ΘΗΡΑΣ 2940080 ΠΥΡΓΟΣ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84701
48 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. ΙΟΥ 2940059 ΙΟΣ, ΤΚ 84001
49 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. ΚΕΑΣ 2940054 ΙΟΥΛΙΔΑ, ΤΚ 84002
50 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. ΜΗΛΟΥ 2950082 ΒΟΛΑΔΑΚΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗΣ, ΤΚ 84800
51 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. ΜΥΚΟΝΟΥ 2940052 ΠΕΤΕΙΝΑΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΚ 84600
52 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΟΥ 2940115 ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΤΚ 84400
53 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. ΣΙΦΝΟΥ 2940060 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΣΙΦΝΟΥ, ΤΚ 84003
54 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. ΤΗΝΟΥ 2940070 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5, ΤΚ 84200
55 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΗΡΑΣ 2953001 ΠΥΡΓΟΣ, ΤΚ 84701
56 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2950200 ΛΙΒΑΔΙΑ ΜΑΝΝΑ, ΤΚ 84100
57 Ιδιωτικά Σχολεία ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2960001 Μαράθι, Μύκονος, ΤΚ 84600
58 Ιδιωτικά Σχολεία ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2961001 Μαράθι, Μύκονος, ΤΚ 84600
59 Λύκεια 2955010 - ΓΕ.Λ. ΝΑΞΟΥ 2955010 ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
60 Λύκεια ΓΕ.Λ. ΠΑΡΟΥ 2956010 ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ, ΤΚ 84400
61 Λύκεια ΓΕ.Λ. ΑΝΔΡΟΥ 2952010 ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΣ, ΤΚ 84500
62 Λύκεια ΓΕ.Λ. ΜΗΛΟΥ 2954010 Πλάκα, ΤΚ 84800
63 Λύκεια ΓΕ.Λ. ΜΥΚΟΝΟΥ 2959010 ΤΘ 6248, ΠΕΤΕΙΝΑΡΟΣ, ΤΚ 84600
64 Λύκεια ΓΕ.Λ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ 2956050 ΝΑΟΥΣΑ, ΤΚ 84401
65 Λύκεια ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 2953010 ΦΗΡΑ, ΤΚ 84700
66 Λύκεια ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 2957010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5, ΤΚ 84200
67 Λύκεια ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 2955020 ΧΑΛΚΙ ΝΑΞΟΣ, ΤΚ 84302
68 Λύκεια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕ.Λ. ΣΥΡΟΥ 2951010 ΛΙΒΑΔΙΑ ΜΑΝΝΑ, ΤΚ 84100
69 Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Ε.Κ ΣΥΡΟΥ SEK049 ΛΙΒΑΔΙΑ ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ, ΤΚ 84100
70 Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο ΕΚ ΝΑΞΟΥ SEK123 ΦΙΛΟΤΙ, ΤΚ 84302

Παρακαλώ Περιμένετε...