Κατάλογος όλων των σχολείων για "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

# Κατηγορία Σχολείο Κωδικός Διεύθυνση
1 Γυμνάσια 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3401010 ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΛΥΚΕΣ, ΤΚ 31100
2 Γυμνάσια 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3401020 ΒΑΡΔΑΝΙΑ, ΤΚ 31100
3 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 3403010 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31082
4 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3402010 ΚΑΡΥΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31100
5 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΑΦΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 3405010 ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ, ΤΚ 31083
6 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3404010 ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31084
7 Γυμνάσια ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 3401025 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ, ΤΚ 31100
8 Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΕΕΕΚ ΛΕΥΚΑΔΑ 3441010 Θ.ΣΤΡΑΤΟΥ 3, ΤΚ 31100
9 Επαγγελματικά Λύκεια 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 3440030 ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31100
10 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3453001 ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑ, ΤΚ 31100
11 Λύκεια 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3451010 ΠΑΛΙΕΣ ΑΛΥΚΕΣ, ΤΚ 31100
12 Λύκεια 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ 3451020 ΒΑΡΔΑΝΙΑ, ΤΚ 31100
13 Λύκεια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3454010 ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΣΤΕΡΙΩΤΗ 36 ΝΥΔΡΙ, ΤΚ 31084

Παρακαλώ Περιμένετε...