Κατάλογος όλων των σχολείων για "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ"

# Κατηγορία Σχολείο Κωδικός Διεύθυνση
1 Δημοτικά Σχολεία 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070289 ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ & ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ, ΤΚ 32131
2 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ 9070019 ΒΑΓΙΑ, ΤΚ 32002
3 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 9070092 ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΤΚ 32001
4 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070003 ΔΙΡΚΗΣ 18, ΤΚ 32200
5 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070073 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 62, ΤΚ 32131
6 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 9070081 ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 49, ΤΚ 32300
7 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 9070059 ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, ΤΚ 32009
8 Δημοτικά Σχολεία 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΩΝΑ (Κατάστημα Κράτησης Γυναικών) 9521693 Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας, ΤΚ 32200
9 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 9070093 ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΤΚ 32001
10 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ 9070293 ΒΑΓΙΑ, ΤΚ 32002
11 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070005 ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ & ΣΠΑΡΤΩΝ, ΤΚ 32200
12 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070074 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24, ΤΚ 32131
13 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 9070080 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΚ 32300
14 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 9070290 ΙΩΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ 23, ΤΚ 32009
15 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070007 ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3, ΤΚ 32200
16 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070075 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 23, ΤΚ 32131
17 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 9070299 ΤΕΡΜΑ ΑΓΡΑΦΩΝ, ΤΚ 32009
18 Δημοτικά Σχολεία 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070008 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 40, ΤΚ 32200
19 Δημοτικά Σχολεία 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070076 ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ, ΤΚ 32131
20 Δημοτικά Σχολεία 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070009 ΗΣΙΟΔΟΥ 25, ΤΚ 32200
21 Δημοτικά Σχολεία 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070077 Μ. ΑΣΙΑΣ 11, ΤΚ 32131
22 Δημοτικά Σχολεία 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070010 ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΟΤΝΙΩΝ, ΤΚ 32200
23 Δημοτικά Σχολεία 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070263 ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΤΩΝ, ΤΚ 32100
24 Δημοτικά Σχολεία 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070011 ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ, ΤΚ 32200
25 Δημοτικά Σχολεία 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070266 ΑΓ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 33, ΤΚ 32131
26 Δημοτικά Σχολεία 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070292 ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ, ΤΚ 32200
27 Δημοτικά Σχολεία 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070286 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ, ΤΚ 32131
28 Δημοτικά Σχολεία 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070287 ΤΕΡΜΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΙΣΙΩΜΑΤΑ, ΤΚ 32131
29 Δημοτικά Σχολεία 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9521013 ΑΥΛΙΔΟΣ 67, ΤΚ 32200
30 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 9070083 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ΤΚ 32100
31 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070085 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΚ 32007
32 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070086 ?γιος Δημήτριος, ΤΚ 32131
33 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070013 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΚ 32009
34 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 9070014 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ, ΤΚ 32001
35 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 9070097 ΑΝΤΙΚΥΡΑ, ΤΚ 32012
36 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 9070067 ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ 32004
37 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣ 9070016 ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ 32200
38 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ 9070017 ΑΣΩΠΙΑ, ΤΚ 32200
39 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 9070098 ΔΑΥΛΕΙΑ, ΤΚ 32008
40 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 9520909 Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΦΙΛΙΑΣ, ΤΚ 32009
41 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 9070099 ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΤΚ 32300
42 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 9070070 Δίστομο, ΤΚ 32005
43 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ 9070036 ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ, ΤΚ 32010
44 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΩΝΑ 9070024 ΕΛΕΩΝΑΣ, ΤΚ 32200
45 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ 9070027 ΘΕΣΠΙΕΣ, ΤΚ 32001
46 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 9070029 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΚ 32200
47 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 9070031 ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ, ΤΚ 32200
48 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070032 ΚΑΣΤΡΟ, ΤΚ 32200
49 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 9070035 ΚΟΚΚΙΝΟ, ΤΚ 32200
50 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 9070107 Κυριάκι Βοιωτίας, ΤΚ 32006
51 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ 9070040 ΛΕΥΚΤΡΑ, ΤΚ 32200
52 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 9070044 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ, ΤΚ 32002
53 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ 9070050 ΞΗΡΟΝΟΜΗ, ΤΚ 32010
54 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070058 Σ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ, ΤΚ 32009
55 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 9070051 ΠΥΡΓΟΥ 1, ΤΚ 32011
56 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 9070068 ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 47, ΤΚ 32003
57 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ 9070112 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ - ΠΑΥΛΟΣ, ΤΚ 32300
58 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 9070054 ΠΛΑΤΑΙΕΣ, ΤΚ 32200
59 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070056 ΠΥΛΗ, ΤΚ 32009
60 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ 9070057 ΣΚΟΥΡΤΑ, ΤΚ 32009
61 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ 9070121 ΣΩΛΗΝΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ 32100
62 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 9070061 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΤΚ 32009
63 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΑΤΟΥ 9070062 ΥΠΑΤΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ 32200
64 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 9070123 ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ, ΤΚ 32100
65 Δημοτικά Σχολεία ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070298 ΤΣΑΚΑΛΩΦ 2, ΤΚ 32200
66 Δημοτικά Σχολεία ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070285 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 62, ΤΚ 32131
67 Ιδιωτικά Σχολεία ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 7071001 ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 1, ΤΚ 32011
68 Ιδιωτικά Σχολεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ 7071003 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 51, ΤΚ 32131
69 Νηπιαγωγεία 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑ 9520965 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 8, ΤΚ 32200
70 Νηπιαγωγεία 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9520963 ΤΕΡΜΑ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΤΚ 32100
71 Νηπιαγωγεία 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9520964 ΡΟΥΜΕΛΗΣ 3, ΤΚ 32131
72 Νηπιαγωγεία 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9521123 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΤΚ 32131
73 Νηπιαγωγεία 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9521436 ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΡΚΥΝΑΣ, ΤΚ 32100
74 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070232 ΚΤΙΡΙΟ ΚΗΦΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΗΒΑΣ, ΤΚ 32200
75 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 9070227 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ 13(25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ), ΤΚ 32001
76 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070247 ΤΕΡΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, ΤΚ 32100
77 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 9070060 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 24, ΤΚ 32009
78 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 9070258 ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΤΚ 32001
79 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070002 ΗΛΕΚΤΡΑΣ 43, ΤΚ 32200
80 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070241 ΚΑΤΣΙΩΤΟΥ 5, ΤΚ 32100
81 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 9521677 ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 2, ΤΚ 32011
82 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 9070291 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 7, ΤΚ 32009
83 Νηπιαγωγεία 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 9070004 ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3, ΤΚ 32200
84 Νηπιαγωγεία 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070072 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 23, ΤΚ 32100
85 Νηπιαγωγεία 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 9070304 ΤΕΡΜΑ ΑΓΡΑΦΩΝ, ΤΚ 32009
86 Νηπιαγωγεία 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070006 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 42, ΤΚ 32200
87 Νηπιαγωγεία 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070224 ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 27, ΤΚ 32100
88 Νηπιαγωγεία 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070233 ΦΙΛΟΛΑΟΥ 4, ΤΚ 32200
89 Νηπιαγωγεία 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070225 ?γιος Μελέτιος, ΤΚ 32100
90 Νηπιαγωγεία 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070250 ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ, ΤΚ 32200
91 Νηπιαγωγεία 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070252 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 1, ΤΚ 32100
92 Νηπιαγωγεία 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070274 ΤΑΧΙ, ΤΚ 32200
93 Νηπιαγωγεία 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070254 ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΤΚ 32100
94 Νηπιαγωγεία 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070282 ΤΣΑΚΑΛΩΦ 2, ΤΚ 32200
95 Νηπιαγωγεία 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070273 ΑΧΙΛΛΕΩΣ 16, ΤΚ 32131
96 Νηπιαγωγεία 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑ - ΙΣΜΗΝΕΙΟ 9070295 ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 55, ΤΚ 32200
97 Νηπιαγωγεία 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070296 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 10, ΤΚ 32131
98 Νηπιαγωγεία ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070303 ΤΣΑΚΑΛΩΦ 2, ΤΚ 32200
99 Νηπιαγωγεία ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9521037 ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΡΚΥΝΑΣ, ΤΚ 32100
100 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ 9070018 ΒΑΓΙΑ, ΤΚ 32002
101 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 9070082 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ΤΚ 32100
102 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070229 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΚ 32007
103 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070268 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΚ 32131
104 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070245 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0, ΤΚ 32009
105 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 9070283 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΤΚ 32009
106 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 9070257 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ, ΤΚ 32001
107 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 9070242 ΚΤΙΡΙΟ ΙΕΚ, ΤΚ 32012
108 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΧΟΒΑΣ 9070230 ΑΡΑΧΟΒΑ, ΤΚ 32004
109 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣ 9070260 ΑΡΜΑ, ΤΚ 32200
110 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ 9070237 ΑΣΩΠΙΑ, ΤΚ 32200
111 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 9070228 ΔΑΥΛΕΙΑ, ΤΚ 32008
112 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 9520808 Λ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 31, ΤΚ 32011
113 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 9070248 ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΤΚ 32300
114 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 9070240 Δίστομο, ΤΚ 32005
115 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ 9070238 ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ, ΤΚ 32010
116 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΩΝΑ 9070261 ΕΛΕΩΝΑΣ, ΤΚ 32200
117 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ 9070026 ΘΕΣΠΙΕΣ, ΤΚ 32002
118 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070269 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΚ 32200
119 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 9070030 ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ, ΤΚ 32200
120 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ 9070255 ΚΑΣΤΡΟ, ΤΚ 32200
121 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 9070253 ΚΟΚΚΙΝΟ, ΤΚ 32200
122 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 9070106 ΚΥΡΙΑΚΙ, ΤΚ 32006
123 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΘΗΒΑΣ 9070043 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ, ΤΚ 32002
124 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΛΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 9070270 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ, ΤΚ 32200
125 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ 9070297 Σ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ, ΤΚ 32009
126 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 9070244 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9, ΤΚ 32011
127 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 9070226 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΤΚ 32300
128 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 9070249 ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 47, ΤΚ 32003
129 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ 9070113 ΠΑΥΛΟΣ, ΤΚ 32300
130 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 9070236 ΠΛΑΤΑΙΕΣ, ΤΚ 32200
131 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΗΣ 9070262 ΠΥΛΗ, ΤΚ 32200
132 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ 9070235 ΣΚΟΥΡΤΑ, ΤΚ 32200
133 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ 9070119 ΣΤΕΙΡΙ, ΤΚ 32100
134 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΠΑΤΟΥ 9070271 ΥΠΑΤΟ, ΤΚ 32200
135 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 9070280 ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ, ΤΚ 32100

Παρακαλώ Περιμένετε...