Κατάλογος όλων των σχολείων για "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ"

# Κατηγορία Σχολείο Κωδικός Διεύθυνση
1 Δημοτικά Σχολεία 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ 9290054 ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84301
2 Δημοτικά Σχολεία 10/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 9290169 ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ, ΤΚ 84800
3 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 9290131 ΚΑΡΑΟΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16, ΤΚ 84100
4 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 9290039 ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ, ΤΚ 84300
5 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 9290255 ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400
6 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 9290147 Ι.ΜΕΤΑΞΑ 2, ΤΚ 84200
7 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 9290134 Λάκκα - Χώρα, ΤΚ 84600
8 Δημοτικά Σχολεία 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 9290023 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, ΤΚ 84300
9 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 9290132 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΤΚ 84100
10 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9290266 ΠΕΤΕΙΝΑΡΟΣ, ΤΚ 84600
11 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 9290259 ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΤΚ 84400
12 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 9290148 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΝΟΡΔΕΣΤΡΟΜ 4, ΤΚ 84200
13 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 9290040 ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
14 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 9290244 ΝΑΞΟΣ, ΤΚ 84300
15 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 9290128 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 2, ΤΚ 84100
16 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 9521633 ΠΑΣΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΚ 84200
17 Δημοτικά Σχολεία 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 9290129 ΝΙΚΗΦ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 22, ΤΚ 84100
18 Δημοτικά Σχολεία 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 9521419 ΧΩΡΑ, ΤΚ 84300
19 Δημοτικά Σχολεία 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 9290127 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 52, ΤΚ 84100
20 Δημοτικά Σχολεία 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ 9290171 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ, ΤΚ 84002
21 Δημοτικά Σχολεία 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 9290107 ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ, ΤΚ 84502
22 Δημοτικά Σχολεία 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 9290130 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ,, ΤΚ 84100
23 Δημοτικά Σχολεία 7/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΘΝΟΥ 9290118 ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ, ΤΚ 84006
24 Δημοτικά Σχολεία Δημοτικό Σχολείο ?νω Σύρου 9290123 Α.Κάργα 5, ΤΚ 84100
25 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓIOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ 9290115 ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ ΚΕΑΣ, ΤΚ 84002
26 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290041 ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
27 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 9290067 ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400
28 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ 9290165 ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΚ 84800
29 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ-ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ 9290001 ΑΙΓΙΑΛΗ, ΤΚ 84008
30 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 9290003 ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
31 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΦΗΣ 9290005 ΑΝΑΦΗ, ΤΚ 84009
32 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΧΩΡΑΣ 9290083 ?νδρος, ΤΚ 84500
33 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 9290069 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΤΚ 84007
34 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 9290137 ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΚ 84600
35 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290042 ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
36 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑΞΟΥ 9290053 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
37 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ 9290006 ΑΡΚΕΣΙΝΗ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΤΚ 84008
38 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ-ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ 9290076 ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400
39 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ 9290138 ΒΑΡΗ, ΤΚ 84100
40 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290043 ΒΙΒΛΟΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
41 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 9290093 -, ΤΚ 84501
42 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290047 ΓΛΙΝΑΔΟ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
43 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ 9290048 ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
44 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΝΑΚΟY ΝΑΞΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΙΟΝ Δ. Σ. ΔΑΝΑΚΟΥ 9290049 ΔΑΝΑΚΟΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
45 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ 9290011 ΔΟΝΟΥΣΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΤΚ 84300
46 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 9290012 ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84703
47 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ- ΤΗΝΟΥ 9290157 ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΝΟΥ, ΤΚ 84200
48 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 9290014 ΚΑΜΑΡΙ, ΤΚ 84700
49 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΡΑΣΙΑΣ 9290018 ΜΑΝΩΛΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ, ΤΚ 84702
50 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥ 9290020 ΧΩΡΑ ΙΟΥ, ΤΚ 84001
51 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ 9290021 ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
52 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ 9290022 Δ.Σ. ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΤΚ 84008
53 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥ 9290170 ΚΙΜΩΛΟΣ, ΤΚ 84004
54 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290052 ΚΙΝΙΔΑΡΟΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
55 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ 9290117 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ, ΤΚ 84002
56 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290055 ΚΟΡΩΝΟΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
57 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝ-ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ 9290074 ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400
58 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ 9290057 ΜΕΛΑΝΕΣ-ΝΑΞΟΣ, ΤΚ 84300
59 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ 9290104 ΜΕΣΑΡΙΑ-ΑΝΔΡΟΣ, ΤΚ 84500
60 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ-ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ 9290025 ΜΕΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
61 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ 9290059 ΜΟΝΗ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
62 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ 9290106 ΜΠΑΤΣΙ-ΑΝΔΡΟΣ, ΤΚ 84503
63 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ 9290078 ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84401
64 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 9290026 ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84702
65 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΔΡΟΥ - ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ 9290097 ΟΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ, ΤΚ 84502
66 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 9290185 ΠΑΝΑΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΤΚ 84300
67 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ 9290033 ΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΤΚ 84800
68 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 9290142 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΣΥΡΟΥ, ΤΚ 84100
69 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 9290060 ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
70 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ 9290159 ΠΥΡΓΟΣ - ΤΗΝΟΣ, ΤΚ 84201
71 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 9290027 ΠΥΡΓΟΣ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
72 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290061 ΣΑΓΚΡΙ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
73 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ 9290121 ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ, ΤΚ 84005
74 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΚΙΝΟΥ 9290032 ΣΙΚΙΝΟΣ, ΤΚ 84010
75 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ 9290167 ΦΥΡΟΓΕΙΑ ΣΙΦΝΟΥ, ΤΚ 84003
76 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 9290028 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
77 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΡΩΝ 9290017 ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
78 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ - ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9290063 ΦΙΛΩΤΙ-ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
79 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290065 ΧΑΛΚΙ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
80 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΝΑΞΟΥ 9290066 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
81 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 9290004 ΧΩΡΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΤΚ 84008
82 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 9290036 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ, ΤΚ 84011
83 Δημοτικά Σχολεία ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 9290230 ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, ΤΚ 84100
84 Δημοτικά Σχολεία ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΣ 9290281 ΑΓΙΟΣ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
85 Δημοτικά Σχολεία ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΘΗΡΑΣ 9521273 ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
86 Ιδιωτικά Σχολεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΣΥΡΟΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7291002 ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΓΑ 12-14, ΤΚ 84100
87 Ιδιωτικά Σχολεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΙ ΜΥΚΟΝΟΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 7291000 ΜΑΡΑΘΙ, ΤΚ 84600
88 Ιδιωτικά Σχολεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 7291001 ΜΑΡΑΘΙ, ΤΚ 84600
89 Ιδιωτικά Σχολεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΑΣ - ΛΑΛΙΤΣΕΣ 7291007 ΜΕΣΑΡΙΑ, ΤΚ 84700
90 Ιδιωτικά Σχολεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΡΟΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7291003 ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΓΑ 12-14, ΤΚ 84100
91 Ιδιωτικά Σχολεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΡΟΥ - ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 7291005 ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΤΚ 84100
92 Νηπιαγωγεία 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 9290219 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΤΚ 84007
93 Νηπιαγωγεία 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 9290265 ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΤΚ 84011
94 Νηπιαγωγεία 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 9521459 ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΤΚ 84300
95 Νηπιαγωγεία 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΑΣΙΑΣ 9520857 ΜΑΝΩΛΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ, ΤΚ 84702
96 Νηπιαγωγεία 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ 9290204 ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
97 Νηπιαγωγεία 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ 9290207 ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400
98 Νηπιαγωγεία 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΚΙΝΟΥ 9290270 ΣΙΚΙΝΟΣ, ΤΚ 84010
99 Νηπιαγωγεία 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 9520680 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ, ΤΚ 84300
100 Νηπιαγωγεία 1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 9290263 ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ, ΤΚ 84008
101 Νηπιαγωγεία 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 9290177 ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84703
102 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 9290038 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΤΚ 84300
103 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 9290126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2, ΤΚ 84100
104 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 9290081 ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400
105 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 9290146 ΣΠΙΤΑΛΙΑ, ΤΚ 84200
106 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ 9290176 ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
107 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 9290135 ΛΑΚΚΑ-ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΚ 84600
108 Νηπιαγωγεία 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 9290232 ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Τ.Θ.1140, ΤΚ 84600
109 Νηπιαγωγεία 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΣΙΦΝΟΥ 9290201 ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ ΣΙΦΝΟΥ, ΤΚ 84003
110 Νηπιαγωγεία 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290064 ΦΙΛΩΤΙ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
111 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 9290275 ΠΕΡΙΣΣΑ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84703
112 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9290217 Τ.Θ.6014-, ΤΚ 84600
113 Νηπιαγωγεία 2ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 9290193 ΣΠΙΤΑΛΙΑ, ΤΚ 84200
114 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ 9521376 ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ, ΤΚ 84700
115 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 9290179 Ευγενίας Λαζάρογλου & Ταξιαρχών, ΤΚ 84100
116 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 9290216 ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400
117 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 9290197 ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
118 Νηπιαγωγεία 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 9290180 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 2, ΤΚ 84100
119 Νηπιαγωγεία 3ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ 9290273 ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
120 Νηπιαγωγεία 3ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 9290248 ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΤΚ 84300
121 Νηπιαγωγεία 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 9521240 ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΤΚ 84400
122 Νηπιαγωγεία 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 9290278 ΠΑΣΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΚ 84200
123 Νηπιαγωγεία 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 9521241 ΚΑΤΩ ΓΙΑΛΟΣ, ΤΚ 84400
124 Νηπιαγωγεία 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 9290206 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΤΚ 84100
125 Νηπιαγωγεία 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 9521242 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΦΙΛΙΚΟΥ, ΤΚ 84300
126 Νηπιαγωγεία 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 9290223 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 52, ΤΚ 84100
127 Νηπιαγωγεία 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΞΟΥ-ΑΓΓΙΔΙΑ 9521375 ΑΓΓΙΔΙΑ, ΤΚ 84300
128 Νηπιαγωγεία 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 9290233 Ν.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 22, ΤΚ 84100
129 Νηπιαγωγεία 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 9521457 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΤΚ 84300
130 Νηπιαγωγεία 7ο 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 9521458 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΤΚ 84300
131 Νηπιαγωγεία ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 9521494 ΑΓΙΟΣ ΘΑΛΕΛΑΙΟΣ, ΤΚ 84300
132 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290195 ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
133 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ 9290254 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΑΣ, ΤΚ 84002
134 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 9290224 ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400
135 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ 9290199 ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ ΜΗΛΟΥ, ΤΚ 84800
136 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 9290276 ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
137 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΦΗΣ 9290271 ΑΝΑΦΗ, ΤΚ 84009
138 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΧΩΡΑΣ 9290084 ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, ΤΚ 84500
139 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 9290218 ΑΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ 52, ΤΚ 84100
140 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290205 ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
141 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΣΙΦΝΟΥ 9290194 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΣΙΦΝΟΥ, ΤΚ 84003
142 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 9290268 ΑΡΚΕΣΙΝΗ - ΑΜΟΡΓΟΣ, ΤΚ 84008
143 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ 9290226 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ,ΒΑΡΗ-ΣΥΡΟΣ, ΤΚ 84100
144 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290203 ΒΙΒΛΟΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
145 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ 9290283 ΒΟΘΩΝΑΣ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
146 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ ΘΗΡΑΣ 9520758 ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ, ΤΚ 84700
147 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290262 ΓΑΛΑΝΑΔΟ ΝΑΞΟΣ, ΤΚ 84300
148 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 9290222 ΓΑΥΡΙΟ, ΤΚ 84501
149 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290202 ΓΛΙΝΑΔΟ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
150 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ 9290261 ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
151 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ 9290282 ΔΟΝΟΥΣΑ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΤΚ 84300
152 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 9290228 ΔΡΥΟΠΙΔΑ - ΚΥΘΝΟΣ, ΤΚ 84006
153 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΟΥ ΠΑΡΟΥ 9290257 ΔΡΥΟΣ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400
154 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ 9290285 ΚΑΛΛΟΝΗ ΤΗΝΟΥ, ΤΚ 84200
155 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ 9290241 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΗΡΑΣ - ΚΑΜΑΡΙ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
156 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 9521460 ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
157 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥ 9290178 ΧΩΡΑ ΙΟΥ, ΤΚ 84001
158 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ 9290200 ΙΟΥΛΙΔΑ, ΤΚ 84002
159 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ 9290214 ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
160 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ 9290250 ΡΑΧΙΔΙ, ΤΚ 84008
161 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥ 9290030 ΚΙΜΩΛΟΣ, ΤΚ 84004
162 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290239 ΚΙΝΙΔΑΡΟΣ, ΤΚ 84302
163 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ 9290247 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ, ΤΚ 84002
164 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 9290253 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, ΤΚ 84300
165 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ 9290269 ΚΩΣΤΟΣ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400
166 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝ 9290237 ΛΕΥΚΕΣ, ΤΚ 84400
167 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ 9290236 ΠΟΡΤΑΡΑ ΜΑΝΝΑ, ΤΚ 84100
168 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 9520679 ΜΥΚΟΝΟΣ Τ.Θ. 6014, ΤΚ 84600
169 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ 9290238 ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400
170 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 9520930 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ, ΤΚ 84700
171 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ 9290215 ΜΕΛΑΝΕΣ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
172 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ 9290221 ΜΕΣΣΑΡΙΑ, ΤΚ 84500
173 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 9290240 ΜΕΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
174 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 9290220 ΜΠΑΤΣΙ - ΑΝΔΡΟΣ, ΤΚ 84503
175 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ 9290196 ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84401
176 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 9290272 ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84702
177 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 9290192 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ-ΓΑΥΡΙΟΥ, ΤΚ 84502
178 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΚΑΣ ΜΗΛΟΥ 9290044 ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ, ΤΚ 84800
179 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ 9290229 ΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΤΚ 84800
180 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 9290227 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΣΥΡΟΥ, ΤΚ 84100
181 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 9290280 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400
182 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΘΗΡΑΣ 9290251 ΠΥΡΓΟΣ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700
183 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ 9290279 ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΝΟΥ, ΤΚ 84201
184 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 9521143 ΣΑΓΚΡΙ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84300
185 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ 9290252 ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΕΡΙΦΟΥ, ΤΚ 84005
186 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ 9290235 ΣΤΕΝΗ ΤΗΝΟΥ, ΤΚ 84200
187 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ ΜΗΛΟΥ 9290173 ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ ΜΗΛΟΥ, ΤΚ 84800
188 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΥΠΗΤΗΣ ΜΗΛΟΥ 9290211 ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΥ, ΤΚ 84800
189 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ 9290274 ΧΑΛΕΠΑ, ΤΚ 84100
190 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 9290234 ΧΑΛΚΙ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302
191 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 9290249 ΧΩΡΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΤΚ 84008
192 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 9290212 ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ, ΤΚ 84006

Παρακαλώ Περιμένετε...