Κατάλογος όλων των σχολείων για "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

# Κατηγορία Σχολείο Κωδικός Διεύθυνση
1 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340003 ΑΝΤ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ 2, ΤΚ 31100
2 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340004 ΒΑΡΔΑΝΙΑ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31100
3 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340005 ΒΑΡΔΑΝΙΑ, ΤΚ 31100
4 Δημοτικά Σχολεία 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340070 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 11, ΤΚ 31100
5 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340016 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ,, ΤΚ 31082
6 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340059 ΚΑΛΑΜΟΣ, ΤΚ 31081
7 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340030 ΛΥΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31100
8 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340035 ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31082
9 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 9340032 ΚΑΤΩΜΕΡΙ, ΤΚ 31083
10 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340038 Νυδρί Λευκάδας, ΤΚ 31084
11 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340029 Λαζαράτα Λευκάδας, ΤΚ 31080
12 Δημοτικά Σχολεία ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9520727 Θ.ΣΤΡΑΤΟΥ 3, ΤΚ 31100
13 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340002 Θ. ΣΤΡΑΤΟΥ 3, ΤΚ 31100
14 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ 9340066 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΤΚ 31084
15 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340063 Θ.ΣΤΡΑΤΟΥ 3, ΤΚ 31100
16 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ 9340077 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31084
17 Νηπιαγωγεία 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340064 ΑΠΟΛΠΑΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31100
18 Νηπιαγωγεία 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340068 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, ΤΚ 31100
19 Νηπιαγωγεία 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340069 ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31100
20 Νηπιαγωγεία 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340071 Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 15, ΤΚ 31100
21 Νηπιαγωγεία 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340080 ΒΑΡΔΑΝΙΑ, ΤΚ 31100
22 Νηπιαγωγεία 8ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340031 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31100
23 Νηπιαγωγεία ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9521070 Θ. ΣΤΡΑΤΟΥ 3, ΤΚ 31100
24 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 9340007 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31082
25 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340076 ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΚ 31082
26 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΥΧΟΥ 9340067 ΒΛΥΧΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31084
27 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 9340078 ΚΑΛΑΜΟΣ, ΤΚ 31081
28 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340026 ΚΑΡΥΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31080
29 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΓΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340073 ΛΥΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31100
30 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 9520715 ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31082
31 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340056 ΚΑΤΩΜΕΡΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΤΚ 31083
32 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΙΑΝΑΣ 9340075 ΝΙΚΙΑΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31100
33 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΒΡΟΥ 9340065 ΣΥΒΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31082
34 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 9340072 ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ 31080
35 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340079 ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ, ΤΚ 31100

Παρακαλώ Περιμένετε...