Κατάλογος όλων των σχολείων για "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ"

# Κατηγορία Σχολείο Κωδικός Διεύθυνση
1 Δημοτικά Σχολεία 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410065 ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 9A, ΤΚ 74100
2 Δημοτικά Σχολεία 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410212 ΚΝΩΣΟΥ 2, ΤΚ 74132
3 Δημοτικά Σχολεία 14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410241 Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 21, ΤΚ 74100
4 Δημοτικά Σχολεία 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410257 ΚΟΥΡΗΤΩΝ 9, ΤΚ 74100
5 Δημοτικά Σχολεία 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410263 ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 14, ΤΚ 74100
6 Δημοτικά Σχολεία 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΚΙΑ 9410114 ΠΛΑΚΙΑΣ, ΤΚ 74060
7 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410150 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 74, ΤΚ 74100
8 Δημοτικά Σχολεία 1ο 8/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 9410166 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ, ΤΚ 74100
9 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 9410003 ΑΝΩΓΕΙΑ, ΤΚ 74051
10 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΡΩΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410243 ΠΛΑΚΟΥΡΑ ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ, ΤΚ 74100
11 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9410051 ΠΕΡΑΜΑ, ΤΚ 74052
12 Δημοτικά Σχολεία 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΜΕΛΗ 9410053 ΡΟΥΜΕΛΗ, ΤΚ 74057
13 Δημοτικά Σχολεία 2ο 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410067 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 43, ΤΚ 74100
14 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΝΙΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 9521348 T.Θ.3043, ΤΚ 74100
15 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9410242 ΠΕΡΑΜΑ, ΤΚ 74052
16 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410152 ΨΙΛΑΚΙ 1, ΤΚ 74100
17 Δημοτικά Σχολεία 4/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 9410048 ΠΑΝΟΡΜΟ, ΤΚ 74057
18 Δημοτικά Σχολεία 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΕΜΠΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410069 ΔΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ 1, ΤΚ 74100
19 Δημοτικά Σχολεία 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ 9410160 Αρμένοι Ρεθύμνης, ΤΚ 74100
20 Δημοτικά Σχολεία 6ο 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410070 ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 18, ΤΚ 74100
21 Δημοτικά Σχολεία 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ/ ΕΒΔΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 9410155 ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 6, ΤΚ 74100
22 Δημοτικά Σχολεία 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΟΓΔΟΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410064 ΕΜΜ. ΠΑΧΛΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, ΤΚ 74100
23 Δημοτικά Σχολεία 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410061 ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 33, ΤΚ 74100
24 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΕΛΛΑ 9410009 ΑΒΔΕΛΛΑ, ΤΚ 74054
25 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΑ 9410010 ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΤΚ 74054
26 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΛΕ 9410072 ΑΔΕΛΕ, ΤΚ 74100
27 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΦΑ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΦΑΣ 9410013 ΑΛΦΑ, ΤΚ 74052
28 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΟΣ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΟΥ 9410015 ΑΞΟΣ, ΤΚ 74051
29 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΑΖΟΥ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΑΖΟΥ 9410020 ΓΑΡΑΖΟ, ΤΚ 74054
30 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 9410033 Ζωνιανά, Ρέθυμνο, ΤΚ 74051
31 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΟΥ 9410034 ΚΑΛΥΒΟΣ, ΤΚ 74051
32 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ 9410109 ΜΕΛΑΜΠΕΣ, ΤΚ 74053
33 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ - ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ 9410082 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ, ΤΚ 74100
34 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ 9410055 ΣΚΕΠΑΣΤΗ, ΤΚ 74057
35 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ - ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 9410226 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ, ΤΚ 74100
36 Δημοτικά Σχολεία ΔΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 9410007 ΓΑΡΑΖΟ, ΤΚ 74054
37 Δημοτικά Σχολεία ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 9410038 ΛΙΒΑΔΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΤΚ 74051
38 Δημοτικά Σχολεία ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9410030 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΚ 74052
39 Δημοτικά Σχολεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 9410088 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, ΤΚ 74056
40 Δημοτικά Σχολεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ 9410092 ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ, ΤΚ 74053
41 Δημοτικά Σχολεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ - ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ 9410017 ΑΠΛΑΔΙΑΝΑ, ΤΚ 74052
42 Δημοτικά Σχολεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 9410127 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΤΚ 74061
43 Δημοτικά Σχολεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙ - ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 9410167 ΓΕΡΑΝΙ, ΤΚ 74100
44 Δημοτικά Σχολεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑΣ - ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑΣ 9410169 ΓΩΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΤΚ 74132
45 Δημοτικά Σχολεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 9410170 ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΤΚ 74055
46 Δημοτικά Σχολεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ - ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ 9410041 ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ, ΤΚ 74052
47 Δημοτικά Σχολεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΛΙ - ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΛΙΟΥ 9410044 ΜΠΑΛΙ, ΤΚ 74057
48 Δημοτικά Σχολεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 9410144 ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΤΚ 74061
49 Δημοτικά Σχολεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕΣ - ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕ 9410180 ΠΡΙΝΕΣ, ΤΚ 74100
50 Δημοτικά Σχολεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΣΕΣ - ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΣΩΝ 9410054 Σίσες, Μυλοποτάμου, ΤΚ 74057
51 Δημοτικά Σχολεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΗΛΙ - ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ 9410120 ΣΠΗΛΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΤΚ 74053
52 Δημοτικά Σχολεία ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 9410145 ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ, ΤΚ 74061
53 Δημοτικά Σχολεία ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ 9410006 ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ, ΤΚ 74052
54 Δημοτικά Σχολεία ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410159 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ 74055
55 Ιδιωτικά Σχολεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΚΟΥΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 7411007 ΒΑΡΝΑΛΗ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ, ΤΚ 74100
56 Ιδιωτικά Σχολεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΨΥΛΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 7411005 Α. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 52, ΤΚ 74132
57 Νηπιαγωγεία 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 9521690 ΓΑΡΑΖΟ, ΤΚ 74054
58 Νηπιαγωγεία 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΚΑΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410258 ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 12, ΤΚ 74100
59 Νηπιαγωγεία 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410265 ΚΟΥΡΗΤΩΝ 9, ΤΚ 74100
60 Νηπιαγωγεία 13ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410266 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 43, ΤΚ 74100
61 Νηπιαγωγεία 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410267 ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΠΑΧΛΑ 49, ΤΚ 74133
62 Νηπιαγωγεία 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410270 ΠΛΑΚΟΥΡΑ ΜΙΣΙΡΙΑ, ΤΚ 74132
63 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3/Θ - ΠΡΩΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΡΙΘΕΣΙΟ 9410066 Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 43, ΤΚ 74132
64 Νηπιαγωγεία 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΑ - ΠΡΩΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 9410002 ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΤΚ 74051
65 Νηπιαγωγεία 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 9410205 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ, ΤΚ 74100
66 Νηπιαγωγεία 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑ - ΠΡΩΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9410050 ΠΕΡΑΜΑ, ΤΚ 74052
67 Νηπιαγωγεία 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ 9410121 ΣΠΗΛΙ, ΤΚ 74053
68 Νηπιαγωγεία 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 9410232 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΤΚ 74135
69 Νηπιαγωγεία 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΙΝΕ 9410246 ΠΡΙΝΕΣ, ΤΚ 74100
70 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 9410005 ΑΝΩΓΕΙΑ, ΤΚ 74051
71 Νηπιαγωγεία 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ.ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 9520949 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ, ΤΚ 74100
72 Νηπιαγωγεία 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9410260 ΠΕΡΑΜΑ, ΤΚ 74052
73 Νηπιαγωγεία 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410151 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 74, ΤΚ 74100
74 Νηπιαγωγεία 3ο ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 9521304 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, ΤΚ 74132
75 Νηπιαγωγεία 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΤΡΙΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410153 ΨΙΛΛΑΚΗ 1, ΤΚ 74100
76 Νηπιαγωγεία 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410068 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΟΥ 6, ΤΚ 74100
77 Νηπιαγωγεία 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 9521640 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ, ΤΚ 74100
78 Νηπιαγωγεία 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410189 ΧΡΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ 2, ΤΚ 74100
79 Νηπιαγωγεία 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΕΚΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410196 ΕΥΓΓΕΛ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΤΚ 74100
80 Νηπιαγωγεία 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΕΒΔΟΜΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410220 ΚΝΩΣΣΟΥ 1, ΤΚ 74100
81 Νηπιαγωγεία 8ο 3ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟY 9410231 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 6, ΤΚ 74132
82 Νηπιαγωγεία 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΕΝΑΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410247 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 43, ΤΚ 74100
83 Νηπιαγωγεία ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 9410147 ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΤΚ 74055
84 Νηπιαγωγεία ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 9410206 ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 9Α ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖ, ΤΚ 74100
85 Νηπιαγωγεία ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 9410240 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ, ΤΚ 74100
86 Νηπιαγωγεία ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΓΗΣ 9410228 ΠΗΓΗ, ΤΚ 74100
87 Νηπιαγωγεία ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΟΥ 9410202 ΚΑΛΥΒΟΣ, ΤΚ 74051
88 Νηπιαγωγεία ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΛΙΟΥ 9410264 ΜΠΑΛΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΤΚ 74057
89 Νηπιαγωγεία ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΣΩΝ 9410209 ΣΙΣΕΣ, ΤΚ 74057
90 Νηπιαγωγεία ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 9410239 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ, ΤΚ 74056
91 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ 9410199 ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ, ΤΚ 74052
92 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΝΤΑΣ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΑ 9410253 ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΝΤΑΣ, ΤΚ 74054
93 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΦΑΣ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΦΑΣ 9410262 ΑΛΦΑ, ΤΚ 74052
94 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ 9410216 ΑΠΛΑΔΙΑΝΑ, ΤΚ 74054
95 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΜΑΡΙΟΥ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 9520775 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΤΚ 74061
96 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9410158 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ 74055
97 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΑΖΟ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΑΖΟΥ 9410201 ΓΑΡΑΖΟ, ΤΚ 74054
98 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 9410039 ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΚ 74051
99 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ 9410215 ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ, ΤΚ 74052
100 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΙΡΙΩΝ - ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΙΡΙΩΝ 9410210 ΜΙΣΣΙΡΙΑ, ΤΚ 74100
101 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9410237 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΚ 74052
102 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 9410203 ΠΑΝΟΡΜΟ, ΤΚ 74057
103 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 9410190 ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΤΚ 74059
104 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΛΙΑ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΛΙΩΝ 9410219 ΣΕΛΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΚ 74060
105 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ 9520865 ΣΚΕΠΑΣΤΗ, ΤΚ 74057
106 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 9410251 ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ, ΤΚ 74061
107 Νηπιαγωγεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ 9410233 ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ, ΤΚ 74053
108 Νηπιαγωγεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΛΕ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9410248 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΚ 74100
109 Νηπιαγωγεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ 9410218 ΑΡΜΕΝΟΙ, ΤΚ 74100
110 Νηπιαγωγεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΛΟΣ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΛΟΥ 9520776 ΓΑΛΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΤΚ 74100
111 Νηπιαγωγεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΩΝΙΑ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΩΝΙΑΣ 9410249 ΓΩΝΙΑ, ΤΚ 74100
112 Νηπιαγωγεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΝΙΑΝΩΝ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 9410032 ΖΩΝΙΑΝΑ, ΤΚ 74051
113 Νηπιαγωγεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ 9410254 ΚΥΡΙΑΝΝΑ, ΤΚ 74100
114 Νηπιαγωγεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑ 9521303 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΤΚ 74100
115 Νηπιαγωγεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ 9410250 ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑ, ΤΚ 74053
116 Νηπιαγωγεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΘΙΟΣ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΘΙΟΥ 9410252 ΜΥΡΘΙΟΣ, ΤΚ 74060
117 Νηπιαγωγεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ 9520732 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑ, ΤΚ 74100

Παρακαλώ Περιμένετε...