Κατάλογος όλων των σχολείων για "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ"

# Κατηγορία Σχολείο Κωδικός Διεύθυνση
1 Δημοτικά Σχολεία 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420278 ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΜΑΪΟΥ 1920 ΤΕΡΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΚ 69132
2 Δημοτικά Σχολεία 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420279 ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 15, ΤΚ 69131
3 Δημοτικά Σχολεία 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420285 ΟΠΙΣΘΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ -ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΚ 69133
4 Δημοτικά Σχολεία 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420287 ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 63, ΤΚ 69100
5 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420001 ΣΟΦΟΥΛΗ 2, ΤΚ 69100
6 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 9420210 ΑΣΩΜΑΤΟΙ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69100
7 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420205 ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 29, ΤΚ 69100
8 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420004 ΘΕΜΙΔΟΣ 4, ΤΚ 69133
9 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420203 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 30, ΤΚ 69132
10 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420070 ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 24, ΤΚ 69132
11 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420138 ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 19, ΤΚ 69100
12 Δημοτικά Σχολεία 4/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 9420068 ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ, ΤΚ 69100
13 Δημοτικά Σχολεία 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420072 ΧΑΡ. ΒΑΜΒΑΚΑ 30, ΤΚ 69132
14 Δημοτικά Σχολεία 4ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420206 ΣΥΝ. ΗΦΑΙΣΤΟΥ, ΤΚ 69100
15 Δημοτικά Σχολεία 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420005 ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4, ΤΚ 69100
16 Δημοτικά Σχολεία 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420074 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9, ΤΚ 69100
17 Δημοτικά Σχολεία 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420007 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΑΣΛΗ 21, ΤΚ 69133
18 Δημοτικά Σχολεία 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420277 ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΕΡΜΑ, ΤΚ 69100
19 Δημοτικά Σχολεία 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420273 ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΕΡΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΚ 69100
20 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 9420015 ΑΙΓΕΙΡΟΣ, ΤΚ 69100
21 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 9420017 ΑΜΑΞΑΔΕΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69200
22 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΤΟΥ 9420119 ΑΡΑΤΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69100
23 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΜΙΟΥ 9420098 ΚΟΣΜΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΚ 69100
24 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 9420041 ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ, ΤΚ 69100
25 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 9420103 ΣΩΚΡΑΤΗ 11, ΤΚ 69400
26 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΤΗ 9420093 ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΚ 69100
27 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΣΤΗ 9420066 ΣΩΣΤΗ, ΤΚ 69200
28 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 9420253 ΦΑΝΑΡΙ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 67063
29 Δημοτικά Σχολεία ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ 9420031 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2, ΤΚ 69200
30 Δημοτικά Σχολεία ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ 9420115 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, ΤΚ 69300
31 Δημοτικά Σχολεία ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΡΩΤΟ ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420269 ΜΕΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1, ΤΚ 69100
32 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ 9420167 ΑΓΙΟΧΩΡΙ, ΤΚ 69300
33 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 9420207 ΑΜΑΞΑΔΕΣ, ΤΚ 69200
34 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ 9420141 ΑΜΑΡΑΝΤΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69100
35 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΩΝ 9420162 ΑΜΦΙΑ, ΤΚ 69300
36 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ 9420234 ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗ, ΤΚ 69500
37 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 9420214 ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗ, ΤΚ 69100
38 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΤΟΥ 9420160 ΑΡΑΤΟΣ - Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69100
39 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΒΗΣ 9420163 ΑΡΙΣΒΗ, ΤΚ 69300
40 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΡΙΑΝΏΝ 9420168 ΑΡΡΙΑΝΑ, ΤΚ 69300
41 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 9420154 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΣΑΠΩΝ, ΤΚ 69300
42 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΏΝ 9420165 ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ, ΤΚ 69100
43 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΚΟΥ 9420143 ΒΑΚΟΣ, ΤΚ 69100
44 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΚΙΟΥ 9420155 ΒΕΛΚΙΟ, ΤΚ 69300
45 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΝΝΑΣ 9420148 ΒΕΝΝΑ, ΤΚ 69400
46 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΓΙΑΣ 9420161 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 8, ΤΚ 69100
47 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΡΜΕΝΗΣ 9420194 ΔΑΡΜΕΝΗ, ΤΚ 69300
48 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΙΛΙΝΏΝ 9420195 ΔΕΙΛΙΝΑ, ΤΚ 69300
49 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΟΥ 9420196 ΔΟΚΟΣ, ΤΚ 69300
50 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΝΙΑΣ 9420236 ΔΡΑΝΙΑ, ΤΚ 69500
51 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 9420197 ΔΡΟΣΙΑ, ΤΚ 69300
52 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΥΜΗΣ 9420216 ΔΡΥΜΗ, ΤΚ 69100
53 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΒΡΕΝΟΥ 9420170 ΕΒΡΕΝΟΣ, ΤΚ 69300
54 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΝΗΣ 9420151 ΕΡΓΑΝΗ, ΤΚ 69400
55 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΟΧΗΣ 9420245 ΕΣΟΧΗ, ΤΚ 69300
56 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΠΙΟΥ 9420192 ΗΠΙΟ, ΤΚ 69300
57 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΜΝΑΣ 9420213 ΘΑΜΝΑ, ΤΚ 69100
58 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ 9420223 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΤΚ 69200
59 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΑΛΟΥ 9420144 ΙΣΑΛΟΣ, ΤΚ 69100
60 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 9420218 ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΤΚ 69100
61 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ 9420230 ΚΑΛΧΑΣ, ΤΚ 69100
62 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΔΑΜΟΥ 9420237 ΚΑΤΩ ΚΑΡΔΑΜΟΣ, ΤΚ 69500
63 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 9420153 ΚΕΡΑΣΙΑ, ΤΚ 69300
64 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΟΥ 9420183 ΚΕΧΡΟΣ, ΤΚ 69300
65 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΚΙΔΙΟΥ 9420147 ΚΙΚΙΔΙΟ, ΤΚ 69100
66 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΤΕΡΟΥ 9420225 ΚΟΠΤΕΡΟ, ΤΚ 69200
67 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 9420239 ΚΥΜΗ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69500
68 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΠΡΟΥ 9420220 ΛΑΜΠΡΟ, ΤΚ 69100
69 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΝΟΥ 9420243 ΛΗΝΟ, ΤΚ 69200
70 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ 9420172 ΛΥΚΕΙΟ, ΤΚ 69300
71 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΑΝΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420140 ΜΙΝΩΟΣ 17, ΤΚ 69100
72 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ 9420043 ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ, ΤΚ 69100
73 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 9420061 ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟ, ΤΚ 69200
74 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 9420062 -, ΤΚ 69100
75 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 9420174 ΜΙΚΡΟ ΠΙΣΤΟ, ΤΚ 69300
76 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΧΟΥ 9420063 ΜΙΣΧΟΣ, ΤΚ 69200
77 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ 9420104 ΜΥΡΤΙΣΚΗ, ΤΚ 69100
78 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΣΤΑΚΑ 9420175 ΜΥΣΤΑΚΑΣ, ΤΚ 69300
79 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΥΡΩΝ 9420232 ΝΕΥΡΑ, ΤΚ 69300
80 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΗΡΙΚΟΥ 9420086 ΟΜΗΡΙΚΟ, ΤΚ 69100
81 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ 9420105 ΟΡΓΑΝΗ, ΤΚ 69500
82 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΣΟΥ 9420166 ΠΑΣΣΟΣ, ΤΚ 69300
83 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΕΡΜΩΝ 9420087 ΠΑΤΕΡΜΑ, ΤΚ 69100
84 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ 9420018 ΠΕΛΕΚΗΤΗ - ΑΜΑΞΑΔΩΝ, ΤΚ 69200
85 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΣ 9420178 Χωριό Πλαγιά Νομού Ροδόπης, ΤΚ 69300
86 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ 9420053 ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ, ΤΚ 69200
87 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΠΗΣ 9420049 ΠΟΡΠΗ, ΤΚ 69100
88 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 9420026 ΡΙΖΩΜΑ, ΤΚ 69100
89 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΠΗΣ 9420059 ΣΑΛΠΗ, ΤΚ 69100
90 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΏΝ 9420157 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 2, ΤΚ 69300
91 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΑΔΩΝ 9420088 ΣΙΔΗΡΑΔΕΣ, ΤΚ 69100
92 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ 9420199 ΣΚΑΛΩΜΑ, ΤΚ 69300
93 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΛΑΡΙΟΥ 9420089 ΣΤΥΛΑΡΙΟ, ΤΚ 69100
94 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΧΗΡΟΥ 9420096 ΤΥΧΗΡΟ, ΤΚ 69100
95 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΛΥΡΑΣ 9420201 ΦΙΛΛΥΡΑ, ΤΚ 69300
96 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΑΚΑ 9420146 ΦΥΛΑΚΑΣ, ΤΚ 69100
97 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΛΕΑΣ 9420027 ΦΩΛΕΑ, ΤΚ 69100
98 Δημοτικά Σχολεία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΛΟΗΣ 9420189 ΧΛΟΗ, ΤΚ 69300
99 Ιδιωτικά Σχολεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - Η ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ 7421001 1ο ΧΙΛ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΚΟΣΜΙΟΥ 69132, ΤΚ
100 Νηπιαγωγεία 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ 9521547 ΑΜΑΡΑΝΤΑ, ΤΚ 69100
101 Νηπιαγωγεία 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420280 Π.ΕΛΗ ΤΕΡΜΑ, ΤΚ 69100
102 Νηπιαγωγεία 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420281 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7, ΤΚ 69100
103 Νηπιαγωγεία 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420282 ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, ΤΚ 69100
104 Νηπιαγωγεία 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420286 Μ.Μ.ΑΝΘΙΜΟΥ 1, ΤΚ 69100
105 Νηπιαγωγεία 14o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9521301 ΟΠΙΣΘΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΚ 69100
106 Νηπιαγωγεία 15o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9521302 ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 24, ΤΚ 69100
107 Νηπιαγωγεία 1o ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420293 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1, ΤΚ 69100
108 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420002 Γ.ΜΑΜΕΛΗ 11, ΤΚ 69100
109 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΠΩΝ 9420114 ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 25, ΤΚ 69300
110 Νηπιαγωγεία 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΓΡΑΤΙΝΗΣ 9420084 ΓΡΑΤΙΝΗ, ΤΚ 69100
111 Νηπιαγωγεία 2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΠΩΝ 9420289 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 13, ΤΚ 69300
112 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420003 ΘΕΜΙΔΟΣ 4, ΤΚ 69133
113 Νηπιαγωγεία 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420071 ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 24, ΤΚ 69100
114 Νηπιαγωγεία 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420073 ΧΑΡ. ΒΑΜΒΑΚΑ 30, ΤΚ 69100
115 Νηπιαγωγεία 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420006 ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ 9, ΤΚ 69100
116 Νηπιαγωγεία 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420075 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7, ΤΚ 69100
117 Νηπιαγωγεία 7° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420076 ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 19, ΤΚ 69100
118 Νηπιαγωγεία 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420272 ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΕΡΜΑ, ΤΚ 69100
119 Νηπιαγωγεία 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420276 ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΤΚ 69100
120 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 9521549 ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟ ΔΗΜΟΣ IAΣΜΟΥ, ΤΚ 69200
121 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 9420274 ΑΙΓΕΙΡΟΣ, ΤΚ 69100
122 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 9420016 ΑΜΑΞΑΔΕΣ, ΤΚ 69200
123 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΩΝ 9420292 ΑΜΦΙΑ ΣΑΠΩΝ, ΤΚ 69300
124 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΤΟΥ 9420118 ΑΡΑΤΟΣ, ΤΚ 69100
125 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΡΙΑΝΑ 9520939 ΑΡΡΙΑΝΑ, ΤΚ 69300
126 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ 9521716 ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ, ΤΚ 69100
127 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΟΙ 9521727 ΑΣΩΜΑΤΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69100
128 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΝΝΑΣ 9521251 ΒΕΝΝΑ, ΤΚ 69400
129 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 9420290 ΗΦΑΙΣΤΟΥ, ΤΚ 69100
130 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ 9420090 ΘΡΥΛΟΡΙΟ, ΤΚ 69100
131 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ 9420030 ΙΑΣΜΟΣ, ΤΚ 69200
132 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΤΕΡΟΥ 9520771 ΚΟΠΤΕΡΟ, ΤΚ 69200
133 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΜΙΟΥ 9420097 ΚΟΣΜΙΟ, ΤΚ 69132
134 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 9521551 ΚΥΜΗ, ΤΚ 69100
135 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ 9521254 ΛΥΚΕΙΟΥ, ΤΚ 69300
136 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 9520941 Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗ, ΤΚ 69100
137 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 9420039 ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ, ΤΚ 69100
138 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 9420102 ΣΩΚΡΑΤΗ 11, ΤΚ 69400
139 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΣΟΥ 9521715 ΠΑΣΣΟΣ, ΤΚ 69132
140 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΣΤΗ 9420065 ΣΩΣΤΗ, ΤΚ 69200
141 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420271 ΦΑΝΑΡΙ, ΤΚ 69100

Παρακαλώ Περιμένετε...