Κατάλογος όλων των σχολείων για "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ"

# Κατηγορία Σχολείο Κωδικός Διεύθυνση
1 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 9430002 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ, ΤΚ 83300
2 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ - ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΑ 9430039 ΓΟΡΓΥΡΑ, ΤΚ 83200
3 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 9430030 ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΑΧΩΝ, ΤΚ 83301
4 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 9430043 ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΕΒΑΙΝΗ 31, ΤΚ 83100
5 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 9430008 -, ΤΚ 83300
6 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΩΝ 9521631 ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΤΚ 83301
7 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 9430044 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ , 1, ΤΚ 83100
8 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 9430045 Δ. Νικολαρεΐζη, ΤΚ 83100
9 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΑΜΟΥ 9430072 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΚ 83100
10 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΑΜΟΥ 9430075 ΠΥΡΓΟΣ, ΤΚ 83104
11 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΟΥ 9430046 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΚ 83200
12 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 9430049 ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, ΤΚ 83100
13 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ 9430050 ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ, ΤΚ 83100
14 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ 9430017 ΕΥΔΗΛΟΣ, ΤΚ 83302
15 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑΣ 9430031 ΘΥΜΑΙΝΑ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΤΚ 83400
16 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΑΜΟΥ 9430052 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΚ 83102
17 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ 9430019 ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΤΚ 83302
18 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ 9430021 ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ, ΤΚ 83301
19 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 9430054 ΚΟΚΚΑΡΙ, ΤΚ 83100
20 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ 9430056 ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΑ, ΤΚ 83200
21 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΜΕΪΚΩΝ 9430058 ΚΟΥΜΕΪΚΑ, ΤΚ 83104
22 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΚΚΑΣ 9430060 ΛΕΚΚΑ, ΤΚ 83200
23 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 9430063 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ, ΤΚ 83102
24 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 9430038 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΤΚ 83200
25 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΑΔΑ 9430069 ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 96, ΤΚ 83101
26 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΣΥΡΤΗ 9430006 ΞΥΛΟΣΥΡΤΗΣ, ΤΚ 83300
27 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 9430041 ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ, ΤΚ 83200
28 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΩΝΔΑ 9430070 ΠΑΓΩΝΔΑΣ-ΣΑΜΟΥ, ΤΚ 83103
29 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΑΜΟΥ 9430071 ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΤΚ 83200
30 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 9430074 ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΤΚ 83103
31 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ 9430078 ΥΔΡΟΥΣΣΑ, ΤΚ 83200
32 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 9430032 ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΟΡΣΕΩΝ, ΤΚ 83400
33 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ 9430033 ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ, ΤΚ 83400
34 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ 9430079 ΧΩΡΑ, ΤΚ 83103
35 Δημοτικά Σχολεία ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΜΟΥ 9430116 ΚΟΥΜΑΡΙΩΝΑΣ, ΤΚ 83100
36 Δημοτικά Σχολεία ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ 9521489 ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ, ΤΚ 83302
37 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 9430084 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΤΚ 83300
38 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 9430082 ΕΚΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΤΚ 83200
39 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝ 9430115 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΤΚ 83301
40 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 9430081 ΜΕΛΙΣΣΟΥ 2, ΤΚ 83100
41 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 9521471 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ, ΤΚ 83300
42 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 9430093 ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ, ΤΚ 83200
43 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝ 9430114 ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΤΚ 83301
44 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 9430099 ΜΕΛΙΣΣΟΥ 2, ΤΚ 83100
45 Νηπιαγωγεία 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 9520772 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΛΙΜΑΝΙ, ΤΚ 83200
46 Νηπιαγωγεία 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 9521520 ΜΑΛΑΓΑΡΙ ΣΑΜΟΥ, ΤΚ 83100
47 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΟΥ 9430110 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΚ 83200
48 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ 9430083 ΒΑΘΥ, ΤΚ 83100
49 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ 9430101 ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ, ΤΚ 83100
50 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ 9430096 ΕΥΔΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΤΚ 83302
51 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΙΟΥ 9430117 ΗΡΑΙΟ, ΤΚ 83103
52 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑΣ 9521085 ΘΥΜΑΙΝΑ, ΤΚ 83400
53 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ 9430100 ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΤΚ 83302
54 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 9430108 ΚΟΚΚΑΡΙ, ΤΚ 83100
55 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΩΝ 9430097 ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΑ, ΤΚ 83200
56 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΜΕΪΚΩΝ 9521239 ΚΟΥΜΕΪΚΑ, ΤΚ 83104
57 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΛΕΚΑΣ 9430102 ΛΕΚΑ, ΤΚ 83200
58 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 9430085 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ, ΤΚ 83102
59 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 9430109 ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΤΚ 83200
60 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ 9430091 ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ, ΤΚ 83101
61 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 9430104 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΚ 83100
62 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 9430086 ΩΡΟΛΟΓΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΤΚ 83103
63 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΑΜΟΥ 9430105 ΠΥΡΓΟΣ, ΤΚ 83104
64 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ 9430112 ΥΔΡΟΥΣΣΑ, ΤΚ 83200
65 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ 9430080 ΦΟΥΡΝΟΙ, ΤΚ 83400
66 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ 9430098 ΧΩΡΑ, ΤΚ 83103

Παρακαλώ Περιμένετε...