Πληροφορίες για το ΚΕΑ

Οι στόχοι, το κόστος και οι βασικοί ορισμοί του Προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2089/7-7-2016).

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Πλατφόρμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης

Η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης KEA e-Learning Platform αποτελεί την πύλη τηλεκπαίδευσης για τους χειριστές του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του ΚΕΑ. Μέσα στην πλατφόρμα θα βρείτε μαθήματα που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα την διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης ΚΕΑ.

Η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης απευθείνεται σε χρήστες Δήμων και ΚΕΠ που υποστηρίζουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ΚΕΑ από τους πολίτες.

Χρήσιμα έντυπα για το ΚΕΑ

Ενημερωτικά έντυπα

  1. Ν.4389/2016, Άρθρο 235
  2. Κοινή Υπουργική Απόφαση για το ΚΕΑ
  3. Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το ΚΕΑ
  4. Οδηγός Εφαρμογής

Έντυπα για τη λειτουργία του ΚΕΑ

  1. Έντυπο συναίνεσης
  2. Έντυπο Ανάκλησης Εγκεκριμένης Αίτησης

Παρακαλώ Περιμένετε...