Πληροφορίες για το ΕΕΕ

Το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Χρήσιμα έντυπα και σύνδεσμοι για το ΕΕΕ

Νομοθεσία - Υποστηρικτικό Υλικό

  1. Ν.4389/2016, Άρθρο 235
  2. Ν.4445/2016, Άρθρο 22
  3. Ν.4549/2018, Άρθρο 22
  4. Ν.4659/2020, Άρθρο 29
  5. Ν.4756/2020, Άρθρα 4, 9 και 15
  6. Ν.4808/2021, Άρθρο 136
  7. Κοινή Υπουργική Απόφαση για το ΕΕΕ
  8. Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το ΕΕΕ

Έντυπα για τη λειτουργία του ΕΕΕ

  1. Έντυπο συναίνεσης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

  1. Ευρετήριο Σχολείων myschool.gr

Παρακαλώ Περιμένετε...