Ομάδα εργασίας για το ΕΕΕ


Η σχεδίαση του προγράμματος του ΕΕΕ έγινε από την ομάδα εργασίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα που συγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 υπο τον συντονισμό του Γ.Γ. Πρόνοιας κ. Δημήτριο Καρέλλα και την εποπτεία της Αν. Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθ. κας Θεανώς Φωτίου για τις ανάγκες της πρώτης φάσης του προγράμματος.


Η σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού που υποστήριξε την πρώτη φάση του προγράμματος έγινε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το 1ο εξάμηνο του 2016.

Η σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού για την εθνική εφαρμογή του προγράμματος έγινε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ξεκίνησε τον Νοέμβρη του 2016 και συνεχίζεται...

Την λειτουργία της πλατφόρμας του ΕΕΕ έχει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.


Παρακαλώ Περιμένετε...