Κατάλογος όλων των σχολείων για "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ"

# Κατηγορία Σχολείο Κωδικός Διεύθυνση
1 Γυμνάσια 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΕΛΙΚΩΝΙΔΕΣ ΜΟΥΣΕΣ 708010 Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΜΗΔΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΤΚ 32001
2 Γυμνάσια 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ- ΙΣΜΗΝΙΟ 702010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ, ΤΚ 32200
3 Γυμνάσια 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 706010 ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ, ΤΚ 32200
4 Γυμνάσια 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 701010 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ 25, ΤΚ 32131
5 Γυμνάσια 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 701030 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΚ 32300
6 Γυμνάσια 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ - ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ 702020 ΑΥΛΙΔΟΣ 1, ΤΚ 32200
7 Γυμνάσια 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 701020 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΤΚ 32131
8 Γυμνάσια 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 701031 ΤΕΡΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΚ 32300
9 Γυμνάσια 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΩΝ 702021 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 7, ΤΚ 32200
10 Γυμνάσια 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 701021 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΤΚ 32131
11 Γυμνάσια 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 702022 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 12, ΤΚ 32200
12 Γυμνάσια 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΕΙΟ 701022 ΔΙΑΓΟΡΑ 2, ΤΚ 32131
13 Γυμνάσια 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ - ΠΕΛΟΠΙΔΕΙΟ 702025 ΠΕΡΓΑΜΟΥ 37, ΤΚ 32200
14 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 712040 ΑΝΤΙΚΥΡΑ, ΤΚ 32012
15 Γυμνάσια ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ 702030 ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ, ΤΚ 32010
16 Γυμνάσια ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΘΗΒΑΣ 702035 ΑΥΛΙΔΟΣ 1, ΤΚ 32200
17 Γυμνάσια ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 701025 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ 25, ΤΚ 32131
18 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 711010 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ 32150
19 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΧOΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ 703010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΧΟΒΑΣ, ΤΚ 32004
20 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΓΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΜΗΤΡΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ 704010 ΒΑΓΙΑ, ΤΚ 32002
21 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 705010 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΑΡΛΟΥ 1, ΤΚ 32005
22 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ 704020 ΘΕΣΠΙΕΣ, ΤΚ 32001
23 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 710010 ΔΑΥΛΕΙΑ, ΤΚ 32008
24 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 713010 ΚΥΡΙΑΚΙ, ΤΚ 32006
25 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 709010 ΑΣΩΠΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ 32200
26 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 714010 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ 32001
27 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 707030 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 28, ΤΚ 32011
28 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 704030 ΠΥΛΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ 32009
29 Γυμνάσια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 707010 ΑΝΟΙΞΕΩΣ 33, ΤΚ 32009
30 Γυμνάσια ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 739001 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ 32150
31 Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 741002 Χαιρώνεια, ΤΚ 32131
32 Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΕΕΕΚ ΘΗΒΑ - ΕΕΕΕΚ ΘΗΒΑΣ 741001 ΛΟΥΤΟΥΦΙ, ΤΚ 32200
33 Επαγγελματικά Λύκεια 1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 740060 ΔΕΛΦΩΝ 24-26, ΤΚ 32131
34 Επαγγελματικά Λύκεια 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΑΡΤΟΣ 740110 Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15, ΤΚ 32001
35 Επαγγελματικά Λύκεια 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 740100 2o ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΤΚ 32200
36 Επαγγελματικά Λύκεια 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 740105 Ανοίξεως 33, ΤΚ 32009
37 Επαγγελματικά Λύκεια ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 753001 ΔΕΛΦΩΝ 24-26, ΤΚ 32131
38 Λύκεια 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ-ΑΜΦΙΩΝ 752010 ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΙ 1, ΤΚ 32200
39 Λύκεια 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 751010 ΤΕΡΜΑ ΕΡΚΥΝΑΣ, ΤΚ 32131
40 Λύκεια 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ - ΚΑΔΜΕΙΟ 752020 ΑΥΛΙΔΟΣ 1, ΤΚ 32200
41 Λύκεια 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 751020 ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΤΚ 32131
42 Λύκεια 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 752022 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 7, ΤΚ 32200
43 Λύκεια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 758010 Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6, ΤΚ 32001
44 Λύκεια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 753010 Ελ. Βενιζέλου & Λαού, ΤΚ 32004
45 Λύκεια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΚΑΒΕΙΡΙΟ 754010 , ΤΚ 32002
46 Λύκεια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 755010 ΤΑΚΗ ΛΑΠΠΑ, ΤΚ 32005
47 Λύκεια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 757030 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 17, ΤΚ 32011
48 Λύκεια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 751030 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΚ 32300
49 Λύκεια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ 762010 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΤΚ 32003
50 Λύκεια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 757010 ΑΝΟΙΞΕΩΣ 33, ΤΚ 32009
51 Λύκεια ΗΣΙΟΔΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ 754020 ΘΕΣΠΙΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ 32001
52 Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο ΕΚ ΘΗΒΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ neo28 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 2ο χλμ Θηβών - Χαλκίδας, ΤΚ 32200
53 Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο ΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ SEK020 ΔΕΛΦΩΝ 24 -26, ΤΚ 32131

Παρακαλώ Περιμένετε...