Κατάλογος όλων των σχολείων για "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ"

# Κατηγορία Σχολείο Κωδικός Διεύθυνση
1 Δημοτικά Σχολεία 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440146 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 92, ΤΚ 62121
2 Δημοτικά Σχολεία 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440147 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 132, ΤΚ 62121
3 Δημοτικά Σχολεία 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440148 ΚΑΝΝΑΒΟΥ 2, ΤΚ 62125
4 Δημοτικά Σχολεία 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440149 ΚΙΣΣΑΒΟΥ 8, ΤΚ 62125
5 Δημοτικά Σχολεία 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440084 ΜΙΝΩΟΣ, ΤΚ 62100
6 Δημοτικά Σχολεία 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440150 ΜΙΑΟΥΛΗ 17, ΤΚ 62121
7 Δημοτικά Σχολεία 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440085 ΤΡΙΓΛΙΑΣ 36, ΤΚ 62124
8 Δημοτικά Σχολεία 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440151 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, ΤΚ 62125
9 Δημοτικά Σχολεία 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440417 ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9, ΤΚ 62122
10 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 9440136 ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΥ 1, ΤΚ 62400
11 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 9440001 ΑΓΓ. ΜΗΤΤΑ 1, ΤΚ 62200
12 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440072 ΜΠΕΚΙΑΡΗ 7, ΤΚ 62123
13 Δημοτικά Σχολεία 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 9440211 ΒΑΡΟΣΙ 1, ΤΚ 62300
14 Δημοτικά Σχολεία 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440087 Αναστασίου Χρυσάφη 36, ΤΚ 62122
15 Δημοτικά Σχολεία 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440418 ΜΙΑΟΥΛΗ 17, ΤΚ 62121
16 Δημοτικά Σχολεία 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440430 ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 10, ΤΚ 62122
17 Δημοτικά Σχολεία 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9520755 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 92, ΤΚ 62121
18 Δημοτικά Σχολεία 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9521119 ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 2, ΤΚ 62110
19 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 9440401 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΥ 1, ΤΚ 62400
20 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 9440004 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12, ΤΚ 62200
21 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440075 ΝΙΓΡΙΤΑΣ 128, ΤΚ 62124
22 Δημοτικά Σχολεία 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 9440212 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΝΤΖΕ 27, ΤΚ 62300
23 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 9440005 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 2, ΤΚ 62200
24 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440077 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 54, ΤΚ 62122
25 Δημοτικά Σχολεία 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 9440213 ΚΟΚΟΛΕΤΣΗ 22, ΤΚ 62300
26 Δημοτικά Σχολεία 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440079 ΔΥΤ. ΘΡΑΚΗΣ 6, ΤΚ 62124
27 Δημοτικά Σχολεία 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440080 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΟΥΛΗ 43, ΤΚ 62122
28 Δημοτικά Σχολεία 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 9440354 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
29 Δημοτικά Σχολεία 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440081 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ 2, ΤΚ 62122
30 Δημοτικά Σχολεία 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440394 ΑΘ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ 7, ΤΚ 62123
31 Δημοτικά Σχολεία 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440152 ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 2, ΤΚ 62123
32 Δημοτικά Σχολεία 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440153 ΑΙΝΟΥ 16, ΤΚ 62121
33 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 9440218 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62300
34 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440294 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ, ΤΚ 62045
35 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ 9440159 ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
36 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ 9440228 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62055
37 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 9440230 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ, ΤΚ 62300
38 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΕΡΟΥ 9440199 ΒΑΛΤΕΡΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
39 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 9440095 Βαλτοτόπι Σερρών, ΤΚ 62100
40 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 9440201 ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62300
41 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ 9440234 ΒΥΡΩΝΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62043
42 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΩΡΟΥ 9440300 ΓΑΖΩΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62042
43 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 9440164 ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
44 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ 9440023 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ, ΤΚ 62200
45 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ 9440307 ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62052
46 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 9440167 ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
47 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ 9440245 ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62055
48 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ 9440102 ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
49 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ 9440118 ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
50 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 9440250 ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62055
51 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ 9440255 ΚΟΙΜΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
52 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ 9440174 ΟΜΗΡΩΝ 3, ΤΚ 62100
53 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 9440039 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62049
54 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ 9440331 Ν. ΜΠΑΦΡΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62047
55 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 9440266 ΑΧΙΛΛΕΩΣ 5, ΤΚ 62043
56 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ 9440112 Ν.ΣΟΥΛΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
57 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 9440328 ΕΓΝΑΤΙΑΣ & ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΚ 62042
58 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 9440110 ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 14, ΤΚ 62044
59 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙOY 9440114 ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
60 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ 9440041 ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ, ΤΚ 62041
61 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 9440336 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62041
62 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ 9440123 ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62048
63 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ 9440269 ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
64 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ 9440185 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
65 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 9440340 ΠΡΩΤΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62047
66 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΟΡΦΕΑΣ 9440343 Κ. ΚΙΟΡΠΕ 2, ΤΚ 62041
67 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 9440276 ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62055
68 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 9440048 ΣΙΤΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62200
69 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 9440187 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
70 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 9440126 ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
71 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟY 9440064 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62054
72 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΠΝΗΣ 9440050 ΤΕΡΠΝΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62200
73 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΟΠΟΥ 9440280 ΧΑΡΟΠΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62300
74 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 9440068 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
75 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ 9440132 ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62046
76 Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 9440134 ΨΥΧΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62500
77 Δημοτικά Σχολεία ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440370 ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 3, ΤΚ 62500
78 Δημοτικά Σχολεία ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 9521278 ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62300
79 Δημοτικά Σχολεία ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 9521475 ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22, ΤΚ 62125
80 Ιδιωτικά Σχολεία ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 7441001 2ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ, ΤΚ
81 Ιδιωτικά Σχολεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΑΝΕΣΙΑΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 7441003 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΡΑΚΙΤΖΗ 50, ΤΚ 62121
82 Νηπιαγωγεία 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ 9440119 ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
83 Νηπιαγωγεία 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440145 ΑΙΝΟΥ 16, ΤΚ 62121
84 Νηπιαγωγεία 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440083 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 74, ΤΚ 62122
85 Νηπιαγωγεία 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440357 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 137, ΤΚ 62125
86 Νηπιαγωγεία 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440358 ΜΙΑΟΥΛΗ 17, ΤΚ 62121
87 Νηπιαγωγεία 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440371 ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ 43, ΤΚ 62122
88 Νηπιαγωγεία 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440372 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ 45, ΤΚ 62124
89 Νηπιαγωγεία 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440382 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΤΚ 62122
90 Νηπιαγωγεία 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440373 ΚΙΣΣΑΒΟΥ 12, ΤΚ 62125
91 Νηπιαγωγεία 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440384 ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 15, ΤΚ 62125
92 Νηπιαγωγεία 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440392 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΤΚ 62124
93 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440073 ΣΙΓΗΣ, ΤΚ 62100
94 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 9440208 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΚ 62300
95 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 9440137 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 1, ΤΚ 62400
96 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ 9440111 ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
97 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 9440002 ΣΟΧΟΥ 5, ΤΚ 62200
98 Νηπιαγωγεία 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 9440127 ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΤΚ 62100
99 Νηπιαγωγεία 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440396 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΕΚΙΑΡΗ 7, ΤΚ 62123
100 Νηπιαγωγεία 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440403 ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 22, ΤΚ 62125
101 Νηπιαγωγεία 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440404 ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 15, ΤΚ 62125
102 Νηπιαγωγεία 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440410 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 7, ΤΚ 62124
103 Νηπιαγωγεία 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440411 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ 45, ΤΚ 62100
104 Νηπιαγωγεία 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440414 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ 45, ΤΚ 62124
105 Νηπιαγωγεία 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440416 ΜΙΑΟΥΛΗ 17, ΤΚ 62121
106 Νηπιαγωγεία 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440419 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 92, ΤΚ 62121
107 Νηπιαγωγεία 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9520613 ΕΥΖΩΝΩΝ 7, ΤΚ 62124
108 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 9440209 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ 16, ΤΚ 62300
109 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 9440431 ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
110 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 9440003 ΦΥΛΛΙΔΟΣ 14, ΤΚ 62200
111 Νηπιαγωγεία 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440074 ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 1, ΤΚ 62124
112 Νηπιαγωγεία 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9520785 ΠΙΠΙΝΟΥ 23, ΤΚ 62100
113 Νηπιαγωγεία 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9520786 ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ 43, ΤΚ 62122
114 Νηπιαγωγεία 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9520788 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 92, ΤΚ 62121
115 Νηπιαγωγεία 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9520787 3 ΧΙΛ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 3, ΤΚ 62150
116 Νηπιαγωγεία 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9521149 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 137, ΤΚ 62121
117 Νηπιαγωγεία 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440076 ΙΚΟΝΙΟΥ 20, ΤΚ 62124
118 Νηπιαγωγεία 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 9440210 ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 64, ΤΚ 62300
119 Νηπιαγωγεία 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440078 Νιγρίτης 49, ΤΚ 62124
120 Νηπιαγωγεία 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 9440426 ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 64, ΤΚ 62300
121 Νηπιαγωγεία 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440154 ΚΑΝΑΒΟΥ 2, ΤΚ 62125
122 Νηπιαγωγεία 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440082 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΤΚ 62122
123 Νηπιαγωγεία 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440143 ΑΙΝΟΥ 16, ΤΚ 62121
124 Νηπιαγωγεία 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440144 ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΤΚ 62125
125 Νηπιαγωγεία 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440142 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 137, ΤΚ 62121
126 Νηπιαγωγεία ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440415 ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 3, ΤΚ 62100
127 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 9440090 ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62048
128 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 9440217 ΑΓΚΙΣΤΡΟ, ΤΚ 62300
129 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 9440293 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62045
130 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 9440178 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
131 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ 9440227 ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62055
132 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 9440229 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62300
133 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΤΕΡΟΥ 9440200 ΒΑΛΤΕΡΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
134 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ 9440096 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
135 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 9440202 ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62300
136 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ 9440233 ΒΥΡΩΝΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62043
137 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΖΩΡΟΥ 9440299 ΓΑΖΩΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62050
138 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ 9440204 ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62300
139 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 9440163 ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
140 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ 9440022 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62200
141 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ 9440306 ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62052
142 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9520997 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
143 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 9440166 ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
144 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ 9440246 ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62055
145 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ 9440103 ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
146 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 9440249 ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62055
147 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ 9440253 ΚΟΙΜΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
148 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ 9440173 ΗΛ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗ 6, ΤΚ 62121
149 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ 9440196 ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
150 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 9440038 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62049
151 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 9440263 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62043
152 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ 9440108 ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
153 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ 9440423 ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62041
154 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ 9440330 Ν. ΜΠΑΦΡΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62047
155 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 9440265 ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62043
156 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 9440109 ΚΥΡ. ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗ 41, ΤΚ 62044
157 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 9440115 ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
158 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440285 ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62055
159 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 9440128 ΟΙΝΟΥΣΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
160 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 9520678 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62300
161 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 9440335 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62041
162 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 9440120 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
163 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ 9440122 ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62048
164 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 9440267 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62055
165 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ 9440270 ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
166 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ 9440186 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
167 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440339 ΠΡΩΤΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62047
168 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 9440275 ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62053
169 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 9440047 ΣΙΤΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62200
170 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 9440188 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
171 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 9440065 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62054
172 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΠΝΗΣ 9440049 ΤΕΡΠΝΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62200
173 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ 9440352 ΤΟΥΜΠΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62048
174 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ 9440053 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62054
175 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ 9440056 ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62200
176 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΡΟΠΟΥ 9440279 ΧΑΡΟΠΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62300
177 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 9440069 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
178 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ 9440131 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ, ΤΚ 62046
179 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ 9440191 ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
180 Νηπιαγωγεία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 9440135 ΨΥΧΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62100
181 Νηπιαγωγεία ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 9440342 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62041
182 Νηπιαγωγεία ΣΟΥΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ 9440327 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62042

Παρακαλώ Περιμένετε...